Điều khoản và Điều kiện sử dụng

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Tất cả các nội dung trên SieuThiMuaChung.com là tài sản sở hữu của Công ty hoặc các bên sở hữu có liên quan và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định về sở hữu trí tuệ.
  • Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty.
 2. Sử dụng dịch vụ

  • Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác và hoàn toàn hợp pháp.
  • Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc bất hợp pháp nào.
 3. Bảo mật thông tin cá nhân

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho các mục đích liên quan đến dịch vụ của SieuThiMuaChung.com.
  • Mọi thông tin cá nhân được thu thập và xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối.
 4. Thay đổi và chấm dứt

  • SieuThiMuaChung.com có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào.
  • Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản đã được sửa đổi.
 5. Liên hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
 • Hotline: 0986.685.379
 • Email: sieuthimuachung@gmail.com 
 • Website: www.sieuthimuachung.com